Інноваційна діяльність:

Зозуленко Олена Леонідівна

викладач історії та громадянської освіти
Викладання історії вимагає від вчителя творчого підходу, особливо у виборі методичних прийомів і засобів, наочного матеріалу та використання аудіовізуальних засобів. При цьому одним з найбільш вагомих пріоритетів стає формування творчого і критичного мислення учнів, орієнтування не стільки на знання, скільки на засвоєння досвіду самостійної роботи.

Практикую вже давно використання на уроках історії - фото-аудіо-відеоматеріалів. Особливо тепер в умовах дистанційного навчання й останнім часом вони стали більш доступними, якіснішими, професійними. Уроки стають більш цікавішими, насиченими і продуктивними. Виникає інтерес учнів, досить стійка мимовільна увага, що обумовлена яскравістю, динамічністю. Намагаюся виробити свій власний стиль викладання.


Найкращий результат для мене не в оцінюванні, а в особливій атмосфері уроку, де б кожен зміг показати, розкрити себе, мати свою точку зору на історичні події та явища, навіть якщо вона не співпадає з судженнями з матеріалу підручника.

У мене на уроках за допомогою інтерактивних технологій діти вчаться : - доводити свою точку зору, - вміти слухати інших, - формувати власну думку, - розвивати навички самостійної роботи,- бути собою. Проводжу такі уроки з елементами інновацій - рольові ігри, - уроки краєзнавчі походи, - уроки дискусії, - уроки фестивалі,- уроки екскурсії, - уроки вистави....