КАДРОВИЙ СКЛАД


Особовий склад педагогів

У закладі працюють творчі, ініціативні, креативні педагоги:

55% - викладачі вищої кваліфікаційної категорії, з них мають педагогічне звання:

34% - «старший викладач» ,

25% - викладачі 1 кваліфікаційної категорії,

15% - викладачі 2 кваліфікаційної категорії;

17% майстрів виробничого навчання мають педагогічне звання «майстер виробничого навчання 1 категорії»,

19% - педагогічне звання «майстер виробничого навчання 2 категорії».

Викладачі

Воробйов

Вадим Олександрович

Викладає:

Початкова військова підготовка

Контакти:

vorobyov.vo@fcpto.ukr.education

Гордєєва

Сусанна Василівна

Викладає:

Хімія, інформатика, комп'ютерні технології, інформаційні технології

Категорія, звання: Вища категорія

Стаж роботи років: 23

Контакти:

gordeeva.sv@fcpto.ukr.education

Сайт/блог:

Хімія Інформатика Компьютерні технології

Єрмак

Дмитро Миколайович

Викладає:

Фізика і астрономія

Категорія, звання: II категорія

Стаж роботи років: 5

Працює над проблемою:

Використання елементів STEM-освіти на уроках природничо-математичного циклу

Контакти:

dimasike@ukr.net

yermak.dm@fcpto.ukr.education

Сайт/блог:

Фізика і астрономія

Жаворонкова

Оксана Григорівна

Викладає:

Українська мова та література

Категорія, звання: Вища категорія, старший вчитель

Стаж роботи років: 23

Працює над проблемою:

Використання можливостей інформаційно-комунікаційних технологій для підвищення якості навчання на уроках української мови та літератури.

Контакти:

ZhaOksana@ukr.net

zhavoronkova.og@fcpto.ukr.education

Сайт/блог:

Українська мова та література


Зозуленко

Олена Леонідівна

Викладає:

Історія

Категорія, звання: ІІ категорія

Стаж роботи років: 10

Працює над проблемою:

Новітні підходи в системі викладання історії

Контакти:

zozulenko.ol@fcpto.ukr.education

Копиця

Наталія Юріївна

Викладає:

Англійська мова, англійська мова за професійним спрямуванням

Категорія, звання: Викладач І категорії

Стаж роботи років: 17

Працює над проблемою:

Формування соціокультурної компетенції учнів на уроках англійської мови як засіб виховання свідомих патріотичних почуттів

"Мої критерії успіху в роботі:

# Любов до предмета

# Любов до професії

# Любов до дітей

# Індивідуальний підхід до учнів "

Контакти:

nataliakopica57@gmail.com kopica.nu@fcpto.ukr.education

Макеєв

Олег Олексійович

Викладає:

Фізичне виховання

Категорія, звання: Вища категорія, старший викладач

Стаж роботи років: 28

Контакти:

makeyev.oo@fcpto.ukr.education

Макеєва

Тетяна Миколаївна

Викладає:

Математика

Категорія, звання: Вища, старший викладач

Стаж роботи років: 33

Працює над проблемою:

Використання різних форм і методів проведення уроку для підвищення його ефективності

Контакти:

makeeva-tanya@ukr.net

makeeva.tm@fcpto.ukr.education

Марценюк

Сергій Петрович


Контакти:

martsenyuk.sp@fcpto.ukr.education

Новиченко

Наталія Петрівна

Викладає:

Біологія та екологія, основи медичних знань

Категорія, звання: Вища категорія, старший викладач

Стаж роботи років: 30

Працює над проблемою:

Використання ІКТ при вивченні біології як спосіб мотивації до вивчення предмету

Контакти:

novychenkonp@gamail.com

novychenko.np@fcpto.ukr.education

Папенко

Оксана Володимирівна

Викладає:

Українська мова і література та зарубіжна література

Категорія, звання: Спеціаліст вищої категорії

Стаж роботи років: 17

Працює над проблемою:

Виховання в учнів культури читання як засобу розвитку духовно розвинутої особистості

Контакти:

papenko.ov@fcpto.ukr.education

Редчук

Володимир Леонідович

Викладає:

Спецпредмети

Категорія, звання: Вища категорія

Стаж роботи років: 45

Контакти:

redchuk.vl@fcpto.ukr.education

Соколенко

Любов Анатоліївна

Викладає:

Документаційне забезпечення управління

Категорія, звання: Вища категорія

Стаж роботи років: 36

Працює над проблемою:

Використання інтерактивних методів навчання на уроках спецпредметів

Контакти:

nestasiya@gmail.com

sokolenko.la@fcpto.ukr.education

Сайт/блог:

Документаційне забезпечення і організація обслуговування відвідувачів

Чмир

Олександр Петрович

Викладає:

Фізична культура

Категорія, звання: II категорія

Стаж роботи років: 6

Працює над проблемою:

Впровадження новітніх технологій на уроках фізичної культури

Девіз:

В здоровому тілі здоровий дух!

Контакти:

cmiroleksandr@gmail.com chmyr.op@fcpto.ukr.education

Сайт/блог:

Фізична культура


Чорнобай

Ірина Вадимівна


Контакти:

chornobay.iv@fcpto.ukr.education

Сайт/блог:

Кулінарія


Яворська

Валентина Петрівна

Викладає:

Соціальний педагог, викладач права

Педагогічний стаж років: 19

Контакти:

yavorska.vp@fcpto.ukr.education

Сайт/блог:

Правознавство, Соціальний педагогМайстри

Борецька

Наталія Анатоліївна

Майстер групи:

майстер в/н; викладач спецдисциплін

Розряд, звання:14 розряд, ІІ категорії

Стаж роботи років: 23

Контакти:

boretska.na@fcpto.ukr.education

Сайт/блог:

Будівельні професії

Буневич

Світлана Петрівна

Майстер групи:

113 група "кухар, офіціант"

Розряд, звання:14 розряд, ІІ категорії

Стаж роботи років: 43

Працює над проблемою:

Формування професійних компетенцій учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій на уроках виробничого навчання

Контакти:

bunevych.sp@fcpto.ukr.education

Сайт/блог:

Офіціант Технології

Голуб

Алла Анатоліївна

Майстер групи:

217 група "Оператор комп'ютерного набору, секретар керівника"

Розряд, звання: 11 розряд

Стаж роботи років: 13

Працює над проблемою:

Розвиток професійних здібностей як умова становлення компетентної особистості.

Контакти:

mega-allaglb@ukr.net golub.aa@fcpto.ukr.education

Голубенко

Валентина Сергіївна

Майстер групи:

115 група, "Кухар, кондитер"

Розряд, звання:14 розряд

Стаж роботи років: 20

Працює над проблемою:

Майстер-клас як форма активізації пізнавальної діяльності учнів з професій "Кухар", "Кондитер".

Контакти:

golubenko.vs@fcpto.ukr.education

Сайт/блог:

Технологія приготування їжі

Десятник

Любов Олександрівна

Майстер групи:

315 "Кухар, кондитер"

Розряд, звання:14 розряд

Стаж роботи років: 21

Контакти:

desyatnyk.la@fcpto.ukr.education

Загородня

Марина Олександрівна


Контакти:

zagorodnya.mo@fcpto.ukr.education

Кошур

Юрій Андрійович

Майстер групи:

312 група "слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, токар"

Розряд, звання: Майстер виробничого навчання 2 категорії, 12 тарифний розряд, робітнича кваліфікація - токар 5 розряду

Стаж роботи років: 18

Контакти:

koshursd@ukr.net

koshur.au@fcpto.ukr.education

Сайт/блог:

Токар в/н

Кравець

Микола Іванович

Майстер групи:

114 група "Слюсар-ремонтник, електрогазозварник".

Розряд, звання: 14 розряд

Стаж роботи років: 29

Працює над проблемою:

Формування досвіду практичних умінь і навичок в учнів з професії "Електрогазозварник"

Контакти:

kravets.mi@fcpto.ukr.education

Кухоцька

Галина Миколаївна

Майстер групи:

професія "Кухар"

Розряд, звання: 15 розряд 2 категорія

Стаж роботи років: 18

Контакти:

kuhotska.gm@fcpto.ukr.education

Куценко

Наталія Валентинівна

Майстер групи:

22, "Кухар"

Розряд, звання: майстер виробничого навчання першої категорії

Стаж роботи років: 28

Працює над проблемою:

Підвищення рівня самостійності і творчості на уроках виробничого навчання

Контакти:

kutsenko.nv@fcpto.ukr.education

Мурза

Тетяна Володимирівна

Майстер групи:

213 група "Кухар, офіціант"

Розряд, звання: 14 розряд

Стаж роботи років: 15

Контакти:

Myrza83@ukr.net

murza.tv@fcpto.ukr.education

Сайт/блог:

Кухар, офіціант

Олексієнко

Людмила Володимирівна


Контакти:

oleksiyenko.lv@fcpto.ukr.education

Остапенко

Андрій Васильович

Майстер групи:

314 група "Електрогазозварник, слюсар ремонтник "

Розряд, звання: 11 розряд

Стаж роботи років: 20

Контакти:

+380672791835

ostapenko.av@fcpto.ukr.education

Пінчук

Лариса Олексіївна

Майстер групи:

115 група "Кухар, кондитер"

Викладає:

Географія

Розряд, звання:

спеціаліст І категорії,

14 розряд.2 категорія

Стаж роботи років: 25

Працює над проблемою:

Викладання у формі дистанційного навчання

Контакти:

pinchuk.lo@fcpto.ukr.education

Тетерук

Ігор Миколайович


Контакти:

teteruk.im@fcpto.ukr.education

Федоренко

Павло Олексійович

Майстер групи:

4 ; "Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів"

Розряд, звання:

Вища категорія, відмінник освіти;

10 розряд

Стаж роботи років: 38

Контакти:

fedorenko.po@fcpto.ukr.education

Ходирєв

Євгеній Юрійович


Контакти:

hodyryev.eu@fcpto.ukr.education

Царькова

Сюзанна Ігорівна

Майстер групи:

217 група, "Адміністратор, секретар керівника"

Стаж роботи років: 3

Контакти:

tsarkova.si@fcpto.ukr.education


Фахівці

Голінко

Іван Михайлович

Посада:

Інженер з охорони праці

Стаж роботи років: 6

Працює над проблемою:

Охорона праці в навчальному закладі для здобувачів освіти в навчальних майстернях

Вакансії

Нашому навчальному закладу потрібні наступні фахівці


Наразі вільних вакансій немає.

Але ви усе одно можете звернутися до нас, можливо незабаром ваше бажання працювати з нами стане у нагоді.


Дізнатися додаткову інформацію про вакансії, домовитися про співбесіду можна зателефонувавши, або написавши листа електронною поштою, також можна завітати до нас. КОНТАКТИ